September 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 4:00 PM   4K Meet the Teacher/Open House 2 3
4 5 6 7 8:30 AM   4K First Day of School 8 8:30 AM   3K First Day of School 9 10
11 12 13 14 15 8:30 AM   3K Walk A Thon 16 8:30 AM   4K Walk A Thon 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 8:30 AM   Field Trip to Hillside Apple Orchard 30  

Select Calendar  

Events

 
9/1/2022
4:00 PM  4K Meet the Teacher/Open House
 
9/7/2022
8:30 AM  4K First Day of School
 
9/8/2022
8:30 AM  3K First Day of School
 
9/15/2022
8:30 AM  3K Walk A Thon
 
9/16/2022
8:30 AM  4K Walk A Thon
 
9/29/2022
8:30 AM  Field Trip to Hillside Apple Orchard